Dimaklumkan bahawa pihak JANM akan melaksanakan aktiviti
Penyenggaraan Rangkaian MyGov*Net di persekitaran Production iGFMAS.

Sehubungan itu, Sistem iGFMAS (SAPGUI dan Portal) dan Sistem Sokongan JANM tidak dapat diakses
sepanjang tempoh pelaksanaan aktiviti seperti berikut:

TARIKH/MASA MULA:

10 November 2023 (JUMAAT)/ 11.00 MALAM

TARIKH/MASA TAMAT:

11 November 2023 (SABTU)/ 1.30 PAGI

Untuk sebarang pertanyaan, sila emel kepada helpdeskbptm@anm.gov.my atau hubungi talian 1-300-88-8842.