Dimaklumkan bahawa JANM sedang melaksanakan aktiviti Penyenggaraan iGFMAS (SAPGUI dan Portal) serta Sistem Sokongan iGFMAS(eGUMIS, eMAKLUM, eVendor, MyCost, ePayslip dan ePenyata Pinjaman).
Sehubungan itu, Sistem iGFMAS dan Sistem Sokongan tidak dapat diakses sepanjang tempoh pelaksanaan aktiviti seperti berikut:

TARIKH/MASA MULA:

26 APRIL 2024 (JUMAAT)/ 8.00 MALAM

TARIKH/MASA TAMAT:

28 APRIL 2024 (AHAD)/ 6.45 PAGI

Untuk sebarang pertanyaan, sila emel kepada helpdeskbptm@anm.gov.my atau hubungi talian 1-300-88-8842.